BA uitbating

BA uitbating

BA uitbating


Wie schade veroorzaakt, moet die schade vergoeden. Dat kan loutere zaakschade aan andermans eigendommen zijn, of lichamelijke schade zoals invaliditeit. Als ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep bent u niet enkel aansprakelijk voor uw eigen daden, maar ook voor die van uw werknemers en aangestelden, uw gebouwen of uw machines. Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat een schadegeval voor u en uw bedrijf geen financiële catastrofe wordt.


Het voorwerp van de waarborg BA Uitbating is de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming te dekken voor schade aan derden die het gevolg is van schadelijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming, ongeacht of dit binnen de onderneming dan wel erbuiten gebeurt.

 

De waarborg "BA-producten" of "BA na levering" is een onderdeel van de BA uitbating. Ze dekt de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) voor schade veroorzaakt aan anderen (derden) als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken. Het is een chronologisch gevolg van de BA uitbating.

 

 

Als je met jouw onderneming goederen in bewaring hebt van anderen, meestal zijn dat klanten, om jouw activiteiten te kunnen uitvoeren, dan ben je ook aansprakelijk als je schade toebrengt aan die goederen. Denk maar aan een garagehouder die auto's van klanten op zijn parking of in zijn atelier heeft staan.


In zo'n geval is het belangrijk dat je een uitbreiding "toevertrouwd goed" hebt afgesloten bij jouw verzekering BA-uitbating. De verzekering BA-uitbating dekt immers alleen de schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitvoering van de prestatie, maar verzekert niet de schade aan voorwerpen die toevertrouwd zijn en die het voorwerp zullen zijn van een werk of een omvorming.

 

 

 

 

 

 

Zakenkantoor

Dirk Van der Haegen BVBA steeds tot Uw dienst

ZAKENKANTOOR

DIRK VAN DER HAEGEN BV


Maatschappelijke zetel :                        

Stationsstraat 69/0102 – 9260 Schellebelle


FSMA : 041203 A-cB

KBO : BE0462.038.021

0474 89 21 48

Hoogstraat 30 , 9260 SchellebelleOPENINGSUREN

 • Maandag    van 14.00 tot 16.30 uur
 • Woensdag  van 19.00 tot 20.00 uur
 • Donderdag van 19.00 tot 20.30 uur
 • Vrijdag       van 10.00 tot 12.00 uur


        Buiten de kantooruren op afspraak • Bedrijfsvoertuigen
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • BA Bestuurder - Zaakvoerder
 • Brandverzekering ondernemingen
 • Hospitalisatie KMO
 • Individuele pensioentoezegging zelstandigen
 • Gewaarborgd inkomen

Contact Info


 • BA motorrijtuigen
 • BA familiale
 • Brandverzekering woning
 • Hospitalisatieverzekering
 • Pensioensparen
 • Persoonlijke ongevallen
 • Verkeerspolis

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Lees meer
Accepteren